Cổng nỗ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nỗ hũ

  • :
  • :
nỗ hũ - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2023)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên twitter Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2012


 UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            SỞ Y TẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 295/ QĐ-SYT                                              Quảng Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2012
 
 
                                                         QUYẾT ĐỊNH
                      Về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
                                                 ngành Y tế năm 2012.
                               
                                       GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
 
          Căn cứ Quyết định số 1688/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế Quảng Ninh;
          Căn cứ Quyết định số 117/BYT ngày 08/02.1979 của Bộ Y tế về Quy chế tổ
chức và hoạt động của Hội đồng nghiên cứu khoa học ngành Y tế;
          Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng nghiên cứu khoa học ngành Y tế ngày
13/06/2012;
          Xét đề nghị của trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế,
 
                                                            QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
cho các chủ nhiệm đề tài (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học theo đúng thời gian và tiến độ. Kinh phí thực hiện trích từ
nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.
          Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chức năng của Sở  y tế và các ông,
bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGD, SYT;
- Lưu:VT,NVY.
           DANH SÁCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM  2012
                                  
 
STT Tên đề tài Đơn vị Người thực hiện Cấp đăng ký Thời gian hoàn thành
1 Áp dụng phương pháp gây tê tủy sống với Bupivacain trong phẫu thuật bụng dưới, tầng sinh môn và chi dưới tại BVĐK huyện Đông Triều Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Văn Dự Cấp cơ sở 2012
2 Đánh giá tình hình sức khỏe cán bộ thuộc diện bảo vệ sức khỏe huyện ủy Đông Triều quản lý năm 2011 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Kim Lâm và các cộng sự Cấp cơ sở 2012
3 Nhận xét công tác quản lý-chăm sóc- điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở  Đông Triều trong 5 năm (2007-2011) Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Lê Minh Toan và các cộng sự Cấp cơ sở 2012
4 Một số nhận xét kết quả phẫu thuật ngoại khoa tại BVĐK huyện Đông Triều từ năm 2007-2011 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Văn Huấn và các cộng sự Cấp cơ sở 2012
5 Nghiên cứu xử trí tích cực giai đoạn ba của chuyển dạ đẻ đường dưới tại khoa sản BVĐK huyện Đông Triều năm 2012. Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Trần Thị Khảm Cấp cơ sở 2012
6 Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị thanh quản tại khoa liên chuyên khoa TMH-RHM-mắt BVĐK huyện Đông Triều năm 2012. Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Kim Lâm và các cộng sự Cấp cơ sở 2012
7 Đánh giá phương pháp phòng ngừa và chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ loét mục tại khoa PTGM-HSCC Bệnh viên đa khoa huyện Đông Triều Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Đức Hùng Cấp cơ sở 2012
8 Đánh giá quỹ khám chữa bệnh BHYT theo định suất tại BVĐK huyện Đông Triều và các trạm y tế năm 2011 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Anh Trưởng Cấp cơ sở 2012
9 Ứng dụng phần mềm quản lý trang thiết bị y tế BVĐK huyện Đông Triều Năm 2012 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Phạm Trung Dũng Cấp cơ sở 2012
10 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng dụng tin học trong bệnh viện Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
CN: Nguyễn Văn Thành Cấp cơ sở 2012
11 Thống kê bệnh thoái hóa được điều trị tại khoa YHCT của BVĐk huyện Đông Triều năm 2012 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Phạm Đức Hậu Cấp cơ sở 2012
12 Tình hình bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê năm 2012 Bệnh viện Đa khoa
huyện Đông Triều
Bs: Nguyễn Thị Hằng Cấp cơ sở 2012

(Kèm theo Quyết định số 295/QĐ-SYT ngày 14/6/2012 của Sở Y tế)

Liên hệ với chúng tôi

nỗ hũ

HOTLINE: 02033.870.061
CẤP CỨU: 02033.670.297

Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê

Email : maokhe.ttytđ[email protected]

Địa chỉ: Ngõ 51 - Khu hoàng hoa thám – P.Mạo khê – TX.Đông Triều – Quảng Ninh

SĐT: 02033671226

Website liên kết